Forskere, industri og andre aktører fra hele Europa har hele ugen været samlet på AU Foulum til Bioeconomy Days og deltog i indvielsen af det nye bioraffineringsanlæg. Foto: Agro Business Park A/S.

Et nyt bioraffineringsanlæg på AU Foulum bliver et vigtigt led i omstillingen til et mere miljø- og klimavenligt landbrug.

 

Læs her mere omkring det nye bioraffineringsanlæg på AU Foulum. 

 

Både klimaet og miljøet får det bedre, når landmanden dyrker græs i stedet for korn. Forsøg på AU Foulum viser, at der er mindre tab af klimagasser til atmosfæren og mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, når kornafgrøder udskiftes med vedvarende græs. Græsdyrkningen kræver heller ikke anvendelse af pesticider og i modsætning til korndyrkning, så opbygger græsdyrkningen jordens muldlag. 

Der er mange fordele ved græs, men hvad skal man så bruge al det græs til? -Læs hele historien her

Frontløbere på dansk protein håber på opbakning fra den nye regering

 

Partnerskabet Dansk Protein Innovation peger i ny strategi på en række løsninger på at producere bæredygtige proteiner med et reduceret klima- og miljøaftryk til en stigende verdensbefolkning. Men der er brug regeringens opbakning og investeringer, hvis det skal lykkes, lyder det.

 

Læs hele nyheden her

Strategi 2019 er nu tilgængelig

 

Dansk Protein Innovation har udfærdiget en strategi for de kommende års arbejde med at fremme dansk produceret protein. Strategien kan læse ved at følge dette link. 

Du kan danne dig et overblik over vores strategi og læse mere ved at gå til fanen strategi ved hjælp af dette link.

Nyt partnerskab vil skabe bæredygtigt protein 'made in Denmark'

Et nyt, bredt partnerskab, Dansk Protein Innovation, vil målrette og intensivere udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.

Et nyt, bredt partnerskab af virksomheder og forskningsinstitutioner, Dansk Protein Innovation, ønsker at booste den danske produktion af bæredygtig protein til blandt andet foder, fødevarer og pharma. Målet er en koordineret indsats, der kan fokusere viden og forskningsmidler derhen, hvor det giver mest værdi for branchen.
Verden mangler proteiner til dyr og mennesker, og med stigende befolkningstilvækst vil behovet kun stige. Og det skal samtidig være bæredygtige proteiner, siger formanden for Dansk Protein Innovation, Lars Hvidtfeldt, som er repræsentant for Landbrug & Fødevarer.
Bag partnerskabet står blandt andet nogle af landets største fødevare- og ingrediensvirksomheder, foderindustrien og universiteter.
- Vi mener alle, at det er tid til at handle. Derfor griber vi den udvikling, som regeringen har sat i gang. Vi ønsker, at udviklingen på området skal ske her i landet, så vi i Danmark er det land i verden, der sætter dagsordenen for, hvordan fremtidens bæredygtige proteiner produceres, siger Lars Hvidtfeldt.
- I Danmark kan vi producere protein bæredygtigt og med gevinst for miljøet og klimaet. Det vil også være en gevinst for samfundet, når vi får etableret en proteinproduktion i større skala i Danmark. Samtidig er der også stort internationalt forretningspotentiale. Alt det vil vi nu forfølge, og vi er ambitiøse og overbeviste om, at vi når langt ved at samle kræfterne, siger Lars Hvidtfeldt.

Læs hele pressemeddelelsen her