DPI's Strategi

Dansk Protein Innovation

Dansk Protein Innovation (DPI) er et partnerskab mellem interesseorganisationer, virksomheder og videninstitutioner.

 

Læs hele den nye DPI strategi her

 

Formål

”DPI’s formål er at fremme og koordinere forskning og innovation for at øge en markeds-baseret og bæredygtig dansk produktion af protein til fødevarer og foder”

For herved at kunne leve op til målsætningerne fremsat af det nationale bioøkonomipanel. 

 

Vision

DPI’s vision på kort sigt er at skabe rammerne, der gør det muligt at øge den indenlandske produktion af bæredygtigt protein til foder.

DPI's vision på længere sigt er at skabe at rammerne for, at det fulde potentiale af biomassen også kan bruges kan bruges til en bæredygtig produktion af protein til fødevarer og andre højværdiprodukter.

 

DPI er etableret for at indfri bæredygtigheds- og forretningspotentialet i nye proteinkilder

 

Bæredygtighedspotentiale

  • FN og FAO peger i deres rapporter for behovet for nye proteinkilder.

  • Dansk landbrugs- og fødevareproduktion kan mindske sin klima- og miljøpåvirkning ved at øge den indenlandske produktion af nye proteinkilder.

  • En øget lokal produktion af protein er højt prioriteret af EU, da det kan være med til at sikre en mere bæredygtig landbrugsproduktion.

Forretningspotentiale

  • Der er en øget global efterspørgsel efter protein som følge af et global befolkningstilvækst samt en øget købekraft i middelklassen (især Asien).

  • Der er en trend for plantebaserede og nærproducerede fødevarer i især USA og Vesteuropa.

  • Der er en øget efterspørgsel efter bæredygtigt og nærproducerede proteiner til foder.

  • Der er et betydeligt forretningspotentiale i kompetencer og know-how for mere bæredygtigt produceret protein.