25-11-2019

Store fremskridt: Snart producerer vi grøn protein i Danmark

Partnerskabet Dansk Protein Innovation har eksisteret i et år og ser nu for alvor investeringer i udviklingen af produktionen af bæredygtig protein rykke fremad i Danmark, med opbakning både fra politisk side og i landbrugsbranchen.

 

- Proteinforandringen er nu for alvor i gang i Danmark. Det er en fantastisk udvikling, vi har sat i gang, og nu begynder vi at se konkrete investeringer i produktionen af planteproteiner til både foder og fødevarer.

Det siger formanden for protein-partnerskabet Dansk Protein Innovation (DPI), Thor Gunner Kofoed, som også er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Dansk Protein Innovation blev etableret for et år siden netop for at sætte mere fart på udviklingen på området, både i form af politisk opmærksomhed, investeringer og samarbejder. Det helt overordnede mål er at Danmark kan producere bæredygtige grønne proteiner, som alternativ til importeret protein.

Senest har DLG annonceret en investering i et prototypeanlæg til grøn bioraffinering, en investering på i alt 34 millioner kroner. Projektet er støttet økonomisk af GUDP, gennem en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering og proteinproduktion.

- Nu begynder det for alvor at rykke. Det er meget positivt, som der nu virkelig er fokus på og medvind for udviklingen for produktion af alternative proteiner, som kan bidrage til en endnu mere bæredygtig fødevareproduktion i Danmark, siger Thor Gunnar Kofoed.

 

Fokus på at udnytte det store potentiale i græs

Aktuelt er det særligt proteiner udvundet af græs, der er fokus på. Græsprotein kan ud over at levere på protein-delen nemlig også levere positivt på miljø- og klimabundlinjen.

Senest har folketingets partier prioriteret udviklingen indenfor grøn protein i aftalen om fordeling af Forskningsreserven, som eksplicit nævner forskning i alternative proteinkilder.

Også Innovationsfonden støtter op om behovet for og betydningen af udvikling indenfor bioraffinering af græs. Den offentlige udviklingsfond har fokus på behovet for videreudvikling af teknologiske løsninger, så vi får protein, der kan bruges i første omgang til foder til blandt andet grise, men i sidste ende til fødevarer. Innovationsfonden peger også på behovet for yderligere dokumentation af græsmarkers indvirkning på udledningen af klimagasser.

Også EU sætter fokus på mulighederne i at udvinde protein af græs, som udgør en potentiel stor ressource. Senest er der øremærket 75 millioner kroner til et nyt projekt ”Go-Grass” under EU's Horizon 2020-program. Det skal skabe nye forretningsmuligheder ud af græs i landdistrikter i EU. Danmark er med i projektet, som over de næste fire år skal udvikle nye, innovative og cirkulære metoder, processor, teknologier og forretningsmodeller. I Danmark er fokus i projektet blandt andet på bioraffinering af græs til udvinding af protein, der kan bruges i foder til svin, fjerkræ og køer.

Fakta

  • Bestyrelsen for Dansk Protein Innovation består af Landbrug & Fødevarer, DAKOFO, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitetet, DTU, KMC, Arla, Danish Crown, DLF, Inbiom, Teknologisk Institut.
  • Læs DPI’s strategi her