08-07-2019

Frontløbere på dansk protein håber på opbakning fra den nye regering

Partnerskabet Dansk Protein Innovation peger i ny strategi på en række løsninger på at producere bæredygtige proteiner med et reduceret klima- og miljøaftryk til en stigende verdensbefolkning. Men der er brug regeringens opbakning og investeringer, hvis det skal lykkes, lyder det.

 

Danske grise, køer og høns skal i højere grad fodres med nærproduceret bæredygtigt proteinfoder, og når vi danskere køber for eksempel proteinrige drikke eller plantebaserede fødevarer skal proteinet også være nærproduceret.

Det er målsætningen for partnerskabet Dansk Protein Innovation (DPI). Det består af virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og brancheorganisationer, der alle arbejder på øget bæredygtighed indenfor landbruget, i fødevareproduktionen og ingrediensindustrien.

Partnerskabet ser den nye regerings fokus på klima og grøn udvikling som et klart rygstød for arbejdet.

- Vi er en række forskellige interessenter, som er SÅ klar til at levere løsninger til gavn for miljø, klima og øget bæredygtighed, siger formanden for DPI, Lars Hvidtfeldt, som repræsenterer Landbrug & Fødevarer i partnerskabet.

 

Ny strategi peger på de næste, afgørende skridt

DPI arbejder for at fremme danskproducerede proteiner til foder og fødevarer, til energi, materialer og ingredienser. Målet og indsatserne er nøje beskrevet i partnerskabets netop offentliggjorte strategi. Den kan du se her.

Noget af det første, DPI har sat sig for, er at muliggøre en kommerciel produktion af dansk græsprotein til foder.

- Vores mål er at få mere innovation og forskning og flere investeringer på området. Her er et guldæg, som kun venter på at blive klækket. Det håber vi, den nye regering vil bakke os op i. Derfor glæder det os, at vi tidligere har hørt den nye miljøminister, Lea Wermelin, udtale sig meget positivt om de muligheder, der ligger i at fremme produktionen af grønt protein i Danmark, fra for eksempel græs. Og det glæder os lige så meget, at et af de første besøg, Mogens Jensen tager på som fødevareminister, går til det nye højteknologiske græsraffinaderi hos Aarhus Universitet i Foulum, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Målrettet og koordineret forskning og udvikling er vejen frem

Flere af medlemsvirksomhederne i DPI har enten været med til at finansiere det nye græsraffinaderi, eller de har deltaget i udviklings- og forsøgsarbejdet indtil nu.

- De seneste otte år er der forsket målrettet i, hvordan græs kan omdannes til et proteinrigt foder til grise og kyllinger. Knækker vi koden, tror vi på, at landbruget kan erstatte 100.000 tons importeret sojaprotein med danskproduceret græs-protein. Det ville være en succeshistorie for både miljø, klima og landmænd, så vi håber, at den nye regering bakker op om de løsninger, vi i DPI peger på. Det kan de gøre blandt andet ved at dedikere forskningsmidler til området, præcis som man i sin tid gjorde til vindenergi, siger Lars Hvidtfeldt.

- I Danmark har vi næsten alt, der skal til, for at levere bæredygtigt. Vi har et godt klima til landbrugsproduktion, og vi har knowhow. Men på det stadie, hvor produktionen af græsprotein er i dag, er det ikke konkurrencedygtigt. Derfor har vi brug for den sidste hjælp til at komme i mål, så vi kan få løsningerne ud over rampen – ud til landmanden og i sidste ende ud til forbrugerne, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Bidrager til bæredygtighed og FNs verdensmål

Så sent som i sidste uge blev der i Danmark afholdt en international konference om netop bæredygtige proteiner. Her blev det fastslået, at behovet for protein er kraftigt voksende på verdensplan, i takt med at befolkningen vokser. Samtidig er der en meget stor efterspørgsel efter protein, som har et bæredygtigt aftryk på miljø og klima, og har potentiale til at erstatte soja i foder og fødevarer. En øget lokal produktion af protein er højt prioriteret af EU, da det kan være med til at sikre en mere bæredygtig landbrugsproduktion. DPI peger også på, at en række af løsningerne bidrager til at nå FNs verdensmål, ved at bidrage med løsninger der giver ansvarligt forbrug og reducerer klima- og miljøaftryk. DPI’s vision er, at indfri ambitionerne fra bioøkonomipanelet og inden for fem år sikre, at Danmark kan producere mindst 300.000 tons protein fra alternative proteinkilder.